brosjyre

Bilderesultat for LIKE FACEBOOK

 

Om oss

HVA GJØR VI:

Vår viktigste oppgave er å følge opp lærlingene å kvalitetssikre deres utdanning. Vi er også et bindeledd mellom fylkeskommunen, arbeidsgiver og lærlingene. 

Vår oppfølging av lærlingene består av:

  • Skrive lærekontrakt og utarbeide opplæringsplan.
  • Tar oss av opplæringsbok og dokumentasjon.
  • Gjennomføre utviklingssamtaler hver 6 mnd. sammen med lærling og faglig leder.
  • Holde kurs, som består av nødvendig teoriopplæring og sveisekurs.
  • E-læring
  • Melde opp til svenneprøven.
  • Vi holder teorikurs for lærlinger og praksiskandidater som skal avlegge tverrfaglig eksamen i rørleggerfaget.
  • Vi samarbeider med videregående skoler for å informere om rørleggerfaget.
  • Vi deltar vi på utdanningsmesser for å profilere faget og rørleggerbransjen.

 

Oversikt over ansatte og styret


Daglig leder ORHO:

Åge Bjørnbakken Mob. 408 78 294 E-post: rorfag.hedmark.oppland@gmail.com 

 Ansatt opplæringskontoret:

 Kyrre Jensen  Mob. 909 39 470  E-post: orho.kyrre@gmail.com
     

Styreleder:

Arne Skårholen Mob. 464 11 501 E-post.  arne@ycror.no

Styremedlemmer:

Knut Arne Bergerhagen Mob. 904 75 034 E-post. knut@rorleggerne.no
 Bjørn Ove Bergh  Mob. 922 04 569

E-post. bjorn-ove.bergh@gk.no

Jo Finborud Mob. 905 51 133 E-post. jo.finborud@arvehagen.no

Varamedlemmer:

Morten Erichsen  Mob. 930 10 442 E-post. morten@knutmalmberg.no
Dag Brenden Mob. 903 65 540 E-post. dag@ramsoyas.no

Revisor:

Inger Vestby  

E.post  inger.vestby@ingpedersen.no

Valgkomite:

Lars Kvarberg Mob. 480 67 797 E-post lars@asbjorn-nordsveen.no
Morten Pedersen Mob. 464 11 467 E-post. morten@ycror.no
Dag Atle Wardeberg Mob. 913 48 502 E-post. dag.wardeberg@caverion.no

Kontakt oss:

OPPLÆRINGSKONTOR RØRFAG HEDMARK OG OPPLAND (ORHO)
Postadresse: Ringgata 235, 2315 Hamar                                     
Besøksadresse: Hamar katedralskole, Ringgata 235, 2315 Hamar
org. nr: 991 695 079
Telefon: 408 78 294
E-post: rorfag.hedmark.oppland@gmail.com