brosjyre

Om faget

Livet som rørlegger
Rørleggerbransjen trenger en ny, ferdigutdannet rørlegger per 10 000 innbyggere per år. Det vil si at det er behov for ca 450 nye rørleggere i Norge årlig. Det betyr at dersom du velger rørleggerfaget, er du svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Rørleggerfaget er:

 • Et yrke som aldri kan forsvinne
 • Mennesker er avhengige av vann og varme, som rørlegger er du formidler av disse godene.
 • Et interessant yrke i stadig endring
 • Lettere materiell, bedre verktøy og enklere metoder.
 • Et ansvarsfylt yrke som er fritt og selvstendig
 • Du får tidlig ansvar for selvstendig jobbing.
 • Et yrke med rike muligheter for etterutdanning
 • Du kan bli rørleggermester, fagtekniker, VVS-ingeniør eller sivilingeniør.
 • Et yrke med bred plattform
 • Rørleggerutdannelsen er allsidig. Du kan lett velge andre veier senere og være attraktiv i markedet.
 • Et yrke med god lønn
 • Som rørlegger tjener du mer enn øvrige bygningsarbeidere. 
 • Et yrke som er inspirerende og krevende
 • Rørleggeren jobber på kompliserte anlegg, store og små bygg, service og salg, - to dager er ikke like.
 • Et yrke som er fremtidsrettet
 • Som rørlegger jobber du med teknikk, miljø, energi og komfort som har betydning for vår fremtid.

 

Utdanningsveier
Vil du bli rørlegger er det flere muligheter når det kommer til valg av utdanningsvei, se figuren under.

SVENNEPRØVE SOM RØRLEGGER

21/2 ÅRS LÆRETID

Som rørlegger

Praksis og teorimoduler

31/2 ÅRS LÆRETID

Som rørlegger

Praksis og teorimoduler

41/2 ÅRS LÆRETID

Som rørlegger

Praksis og teorimoduler

VG 2 (1ÅR)

KEM

VG 1 (1 ÅR)

BYGG-, OG ANLEGGSTEKNIKK

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

UNGDOMSSKOLE

 

Alternativ 1 er den vanligste utdanningsveien, med 2 år på videregående skole og 21/2 år som lærling i bedrift.

Alternativ 2: Etter ungdomsskolen går du først 1 år på VG 1 Bygg-, og anleggsteknikk. Deretter 31/2 år som lærling ute i bedrift. I løpet av læretiden i bedriften, må du også gjennomføre fellesfagene for VG 2. Dette krever samarbeid med en videregående skole. I tillegg må du avlegge en tverrfaglig eksamen i rørleggerfaget. Opplæringskontoret holder kurs for dette.

Alternativ 3: Etter ungdomsskolen begynner du i bedrift og jobber 41/2 år som lærling. Dette krever at du gjennomfører fellesfagene for VG 1 og VG 2 i løpet av læretiden. Krever samarbeid med videregående skole. I tillegg må du avlegge en tverrfaglig eksamen i rørleggerfaget. Opplæringskontoret holder kurs for dette.

LÆREKANDIDAT: I stedet for å skrive vanlig lærekontrakt med bedriften, er det mulig å inngå en opplæringskontrakt. Lærekandidaten og bedriften må da velge ut noen av målene fra VG 3 læreplanen, og kandidaten avlegger en kompetanseprøve etter endt læretid.

Alle kontraktene må godkjennes av fylkeskommunen.

Videreutdanning
Her finner du informasjon om hvilke muligheter du har hvis du vil videreføre utdanningen din.

Fagtekniker

KEM (VVS)

 

Servicetekniker

Rørleggermester

VVS-ingeniør

(Bachelor)

Sivilingeniør

(Master)

Teknisk fagskole

2 år

Mesterutdanning

400 timer

Ingeniørhøyskole

3 år

Universitet

4,5 – 5 år

Forkurs

Forkurs

Svennebrev som rørlegger